ruimte voor talent

Meervoudige Instelligentie

M.I. is een afkorting van Meervoudige Intelligentie. Er zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken geweest naar hoe mensen leren en hoe het brein nu eigenlijk werkt. Dit heeft voor het onderwijs nieuwe inzichten opgeleverd. Als school zijn we dan ook anders gaan kijken naar ons onderwijs en naar kinderen. Drie jaar geleden hebben we een start gemaakt om ons meer te bekwamen in meervoudige intelligentie. De theorie van meervoudige intelligentie gaat ervan uit dat er bij alle mensen acht verschillende intelligenties te onderscheiden zijn:

  • de visueel ruimtelijke:  

je leert door te kijken, je hebt een levendige fantasie, je kunt goed beelden onthouden, je kunt je goed oriënteren.
 mi kijk 2  

 •De verbaallinguïstische:

   
je leert door taal, je houdt van lezen, je kunt je gedachten goed verwoorden, je bent goed in spelling, luisteren naar een verhaal en in woordenschat.    
 mi taal 2  

 • De lichamelijk-kinesthetische:   

je leert door te doen, je houdt van actie en bewegen, je wilt graag voelen/ dingen in handen hebben, je houdt niet van een lange mondelinge uitleg.
 mi doe 2  

 • De logisch-mathematische:

je leert door te ordenen, je houdt van getallen, je bent goed in rekenen, je houdt van logica, ordening en structuur en plant graag.  
 mi getal 2  

 • De intrapersoonlijke:

je leert door kritisch te denken, je houdt van filosoferen, je bent/werkt graag alleen, je reflecteert op jezelf.  
 mi ik 2  

 • De interpersoonlijke:

je leert door samenwerken, je bent sterk gericht op je medemens, je voelt je gemak-kelijk bij anderen, je bent gevoelig voor stemmingen en sfeer.  
 mi samen 2  

 • De naturalistische:

je leert graag in en met de natuur, je houdt van dieren en planten, je bent gevoelig voor weersveranderingen, je zoekt naar samenhang en kunt goed rubriceren.  
 mi natuur 2  

 • De muzikaal-ritmische

 je merkt dat muziek je helpt bij het leren, je onthoudt teksten en melodietjes van liedjes, je bent gevoelig voor geluiden en klanken, je luistert graag naar muziek en zingt graag. 
 mi muziek 2  
Het blijkt dat ieder mens in enige mate iets van deze intelligenties in zich heeft, maar dat er één of een paar intelligenties duidelijk bovenuit steken.  
Het afgelopen schooljaar is besloten dat De Woelwaters zich de komende jaren gaat doorontwikkelen als een school die werkt volgens de principes van de Meervoudige Intelligentie. De komende schooljaren gaan we bij onze lessen meer rekening houden met de verschillende intelligenties door meer variatie aan te brengen in de wijze van instructie en het aanbieden van verschillende werkvormen.  
Wilt u meer lezen over Meervoudige Intelligentie: http://www.vierkeerwijzer.nl/mi.html    
Kijk eens naar dit filmpje op leraar24 van onze onderwijsadviseur Marco Bastmeijer: http://www.leraar24.nl/video/3376